finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
- (sloupec)
Pylväs
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
sivut
Některé strany v práci
- (předmluva)
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce