arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
تقريبا
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
حوالي
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
فصل
Definovaná část práce
- (sloupec)
عمود
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
صفحات
Některé strany v práci
- (předmluva)
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce