švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
حوالي
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
فصل
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
عمود
Kolumn
Vertikální část tabulky
أطروحة
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
التحرير
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
figur
Diagram, který doprovází část práce
يعني
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
s. (sidor)
Některé strany v práci
مقدمة
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce