španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
حوالي
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
فصل
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
عمود
col. (columna)
Vertikální část tabulky
أطروحة
disertación
Kompletní práce na určité téma
التحرير
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
يعني
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
pp. (páginas)
Některé strany v práci
مقدمة
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce