rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
حوالي
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
فصل
cap. (capitol)
Definovaná část práce
عمود
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
أطروحة
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
التحرير
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
يعني
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
pp. (paginile)
Některé strany v práci
مقدمة
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce