polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
حوالي
circa
Používá se při odhadu množství
فصل
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
عمود
kolumna
Vertikální část tabulky
أطروحة
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
التحرير
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
يعني
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
str. (strony)
Některé strany v práci
مقدمة
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce