německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
حوالي
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
فصل
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
عمود
Spalte
Vertikální část tabulky
أطروحة
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
التحرير
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
يعني
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
S. (Seiten)
Některé strany v práci
مقدمة
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce