korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
대략
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
حوالي
대략
Používá se při odhadu množství
فصل
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
عمود
세로줄
Vertikální část tabulky
أطروحة
논문
Kompletní práce na určité téma
التحرير
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
예,
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
Diagram, který doprovází část práce
يعني
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
pp.
Některé strany v práci
مقدمة
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce