japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
حوالي
およそ
Používá se při odhadu množství
فصل
Definovaná část práce
عمود
Vertikální část tabulky
أطروحة
学位論文
Kompletní práce na určité téma
التحرير
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
Diagram, který doprovází část práce
يعني
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
مقدمة
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce