italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
حوالي
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
فصل
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
عمود
Colonna
Vertikální část tabulky
أطروحة
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
التحرير
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
يعني
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
pp. (pagine)
Některé strany v práci
مقدمة
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce