finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
حوالي
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
فصل
kpl (kappale)
Definovaná část práce
عمود
Pylväs
Vertikální část tabulky
أطروحة
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
التحرير
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
يعني
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
sivut
Některé strany v práci
مقدمة
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce