esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
حوالي
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
فصل
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
عمود
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
أطروحة
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
التحرير
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
يعني
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
مقدمة
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce