čínsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ملحق
app.(附录)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
تقريبا
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
الببليوغرافيا
bibliog.(引用来源)
Seznam použitých zdrojů
حوالي
ca.(大约)
Používá se při odhadu množství
فصل
ch.(章)
Definovaná část práce
عمود
col.(柱)
Vertikální část tabulky
أطروحة
diss.(论文)
Kompletní práce na určité téma
التحرير
ed.(编辑)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
مثلا
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
خاصّةً
esp.(尤其是)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
إلخ. (إلى آخره)
etc.(等等)
Používá se pro neohraničený seznam
شكل
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
يعني
i.e.(既)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
بما في ذلك
incl.(包括)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
تنبيه
N.B.(注意)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
ًص. (صفحة)
p.(页)
Každá jednotlivá strana v práci
صفحات
pp.(页)
Některé strany v práci
مقدمة
pref.(前言)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
الناشر
pub.(由...出版)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
راجعه
rev.(由...修改)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
إعادة الطباعة
rpt.(转载)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ترجمة
trans.(由...翻译)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
مجلد
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce