turecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
ek
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximately)
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliography)
Bibliyografi/ Kaynakça
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Používá se při odhadu množství
ch. (chapter)
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
col. (column)
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Kompletní práce na určité téma
ed. (edited by)
tarafından düzeltildi
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
esp. (especially)
özellikle
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
yani
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (including)
kapsar/ dahil
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
s. (sayfa)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
sayfalar
Některé strany v práci
pref. (preface)
önsöz/ giriş
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub. (published by)
yay. (yayımlandı)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revised by)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt. (reprint)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (translated by)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce