polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximately)
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliography)
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
circa
Používá se při odhadu množství
ch. (chapter)
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
col. (column)
kolumna
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
ed. (edited by)
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
esp. (especially)
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (including)
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
str. (strony)
Některé strany v práci
pref. (preface)
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub. (published by)
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revised by)
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt. (reprint)
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (translated by)
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce