italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximately)
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliography)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapter)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
col. (column)
Colonna
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
ed. (edited by)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
esp. (especially)
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (including)
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
pref. (preface)
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub. (published by)
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revised by)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt. (reprint)
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (translated by)
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce