finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximately)
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliography)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapter)
kpl (kappale)
Definovaná část práce
col. (column)
Pylväs
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
ed. (edited by)
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
esp. (especially)
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (including)
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
sivut
Některé strany v práci
pref. (preface)
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub. (published by)
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revised by)
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt. (reprint)
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (translated by)
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce