švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Özetlemek gerekirse ...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Kısacası ...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Sonuç olarak ...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
Genel olarak ...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... bizi ... sonucuna götürür.
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Daha sonra görebiliriz ki ...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tarafsız olarak düşünürsek ...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje