maďarsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Özetlemek gerekirse ...
Összefoglalva, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Kısacası ...
Összefoglalva ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Sonuç olarak ...
Összességében ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Genel olarak ...
Egészében véve ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... bizi ... sonucuna götürür.
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Daha sonra görebiliriz ki ...
Láthatjuk, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
A .... megértése segíthet felfedni ....
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Összevetve...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Používá se pro jasný závěr
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje