francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Özetlemek gerekirse ...
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Kısacası ...
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Sonuç olarak ...
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
Genel olarak ...
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
... bizi ... sonucuna götürür.
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Daha sonra görebiliriz ki ...
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tarafsız olarak düşünürsek ...
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje