anglicky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
We opened this paper by noting…
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
The foregoing discussion has attempted to…
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
The hypotheses were tested with data covering…
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Özetlemek gerekirse ...
To sum up…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Kısacası ...
In summary, …
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Sonuç olarak ...
All in all…
Používá se k obecnému posouzení práce
Genel olarak ...
By and large…
Používá se k obecnému posouzení práce
... bizi ... sonucuna götürür.
…leads us to the conclusion that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
The arguments given above prove that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Daha sonra görebiliriz ki ...
We can see then, that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
All of this points to the fact that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Understanding...can help reveal…
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tarafsız olarak düşünürsek ...
On balance…
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Používá se pro jasný závěr
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje