španělsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
สรุปทั้งหมด...
En resumen,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
โดยสรุป...
En síntesis,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
ทั้งหมด...
En definitiva,...
Používá se k obecnému posouzení práce
โดยภาพรวมแล้ว...
En términos generales,...
Používá se k obecnému posouzení práce
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... nos lleva a la conclusión de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Podemos evidenciar que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Todo esto apunta a...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
โดยสมดุลแล้ว...
En resumen...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Používá se pro jasný závěr
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje