finsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
สรุปทั้งหมด...
Yhteenvetona...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
โดยสรุป...
Yhteenvetona...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
ทั้งหมด...
Kaiken kaikkiaan
Používá se k obecnému posouzení práce
โดยภาพรวมแล้ว...
Yleisesti ottaen
Používá se k obecnému posouzení práce
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Näemme siis, että...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
โดยสมดุลแล้ว...
Kaiken kaikkiaan
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Používá se pro jasný závěr
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje