turecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteserna testades med data från ...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Sammanfattningsvis ...
Özetlemek gerekirse ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
För att sammanfatta ...
Kısacası ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Till slut...
Sonuç olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
I stort sett/På det stora hela ...
Genel olarak ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leder oss till slutsatsen att ...
... bizi ... sonucuna götürür.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenten ovan visar att ...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan då se att ...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Allt detta pekar på att ...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
På det hela taget ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Používá se pro jasný závěr
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje