řecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteserna testades med data från ...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Sammanfattningsvis ...
Εν περιλήψει,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
För att sammanfatta ...
Εν ολίγοις,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Till slut...
Εν συντομία,...
Používá se k obecnému posouzení práce
I stort sett/På det stora hela ...
Σε γενικές γραμμές,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leder oss till slutsatsen att ...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenten ovan visar att ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan då se att ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Allt detta pekar på att ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
På det hela taget ...
Συνοπτικά...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Používá se pro jasný závěr
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje