polsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Ovanstående diskussion har försökt att ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteserna testades med data från ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Sammanfattningsvis ...
Podsumowując, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
För att sammanfatta ...
W podsumowaniu, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Till slut...
W sumie...
Používá se k obecnému posouzení práce
I stort sett/På det stora hela ...
Ogólnie...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leder oss till slutsatsen att ...
...prowadzi do wniosku, że...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenten ovan visar att ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan då se att ...
Widzimy więc, że...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Allt detta pekar på att ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
På det hela taget ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Používá se pro jasný závěr
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje