německy | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteserna testades med data från ...
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Sammanfattningsvis ...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
För att sammanfatta ...
Zusammenfassend...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Till slut...
Im Großen und Ganzen...
Používá se k obecnému posouzení práce
I stort sett/På det stora hela ...
Insgesamt...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leder oss till slutsatsen att ...
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenten ovan visar att ...
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan då se att ...
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Allt detta pekar på att ...
All dies deutet darauf hin, dass...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
På det hela taget ...
Alles in allem...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Používá se pro jasný závěr
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje