thajsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

En la introducción de este trabajo mencionamos...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La discusión anterior ha tenido la intención de...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
En resumen,...
สรุปทั้งหมด...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En síntesis,...
โดยสรุป...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
En definitiva,...
ทั้งหมด...
Používá se k obecnému posouzení práce
En términos generales,...
โดยภาพรวมแล้ว...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nos lleva a la conclusión de que...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Los argumentos antes mencionados prueban que...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Podemos evidenciar que...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Todo esto apunta a...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En resumen...
โดยสมดุลแล้ว...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Používá se pro jasný závěr
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje