vietnamsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Мы начали доклад с того, что...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Последующее обсуждение было попыткой...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Гипотезы были проверены на практике путем...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Подводя итог...
Tóm lại...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Подводя итог...
Tóm lại...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
В целом...
Về tổng thể...
Používá se k obecnému posouzení práce
В общем...
Nhìn chung...
Používá se k obecnému posouzení práce
... позволяет нам сделать вывод, что...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Таким образом мы видим, что...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Все это указывает на то, что...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... có thể giúp chứng tỏ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
В балансе...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Používá se pro jasný závěr
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje