italsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Мы начали доклад с того, что...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Последующее обсуждение было попыткой...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Гипотезы были проверены на практике путем...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Подводя итог...
Riassumendo...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Подводя итог...
Concludendo...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
В целом...
Complessivamente...
Používá se k obecnému posouzení práce
В общем...
In generale...
Používá se k obecnému posouzení práce
... позволяет нам сделать вывод, что...
.... ci porta a concludere che...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Таким образом мы видим, что...
Siamo dunque portati a credere che...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Все это указывает на то, что...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
В балансе...
Tirando le somme...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Používá se pro jasný závěr
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje