švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Însumând totul...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Rezumând,...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Per ansamblu...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
În mare...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...ne duce la concluzia că...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Putem observa prin urmare că...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Toate aceste argumente indică faptul că...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Pentru a restabili echilibrul...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje