rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Însumând totul...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Rezumând,...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Per ansamblu...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
În mare...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
...ne duce la concluzia că...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Putem observa prin urmare că...
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Toate aceste argumente indică faptul că...
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Pentru a restabili echilibrul...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje