portugalsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Este trabalho começou apontando...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
A prévia discussão buscou...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Însumând totul...
Resumindo, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Rezumând,...
Em suma, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Per ansamblu...
Em síntese, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
În mare...
De modo geral, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...ne duce la concluzia că...
...nos leva à conclusão de que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Putem observa prin urmare că...
Pode-se ver então que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Pentru a restabili echilibrul...
Recapitulando, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Používá se pro jasný závěr
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje