japonsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Însumând totul...
結論として、・・・・
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Rezumând,...
まとめると、・・・・
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Per ansamblu...
全体に目を向けると、・・・・
Používá se k obecnému posouzení práce
În mare...
全般的に見て、・・・・
Používá se k obecnému posouzení práce
...ne duce la concluzia că...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
前述の議論は・・・・を証明している。
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Putem observa prin urmare că...
・・・・ということが見て取れる。
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Toate aceste argumente indică faptul că...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Pentru a restabili echilibrul...
あらゆる点から見て、・・・・
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
したがって、・・・・という事実がある。
Používá se pro jasný závěr
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje