italsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Însumând totul...
Riassumendo...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Rezumând,...
Concludendo...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Per ansamblu...
Complessivamente...
Používá se k obecnému posouzení práce
În mare...
In generale...
Používá se k obecnému posouzení práce
...ne duce la concluzia că...
.... ci porta a concludere che...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Putem observa prin urmare că...
Siamo dunque portati a credere che...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Pentru a restabili echilibrul...
Tirando le somme...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Používá se pro jasný závěr
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje