francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Însumând totul...
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Rezumând,...
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Per ansamblu...
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
În mare...
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
...ne duce la concluzia că...
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Putem observa prin urmare că...
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Pentru a restabili echilibrul...
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje