finsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Εν περιλήψει,...
Yhteenvetona...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Εν ολίγοις,...
Yhteenvetona...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Εν συντομία,...
Kaiken kaikkiaan
Používá se k obecnému posouzení práce
Σε γενικές γραμμές,...
Yleisesti ottaen
Používá se k obecnému posouzení práce
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Näemme siis, että...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Συνοπτικά...
Kaiken kaikkiaan
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Používá se pro jasný závěr
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje