francouzsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Este trabalho começou apontando...
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
A prévia discussão buscou...
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Resumindo, ...
Pour résumer...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Em suma, ...
En résumé...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Em síntese, ...
Globalement...
Používá se k obecnému posouzení práce
De modo geral, ...
Dans l'ensemble...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nos leva à conclusão de que...
...nous amène à la conclusion que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Pode-se ver então que...
On peut alors voir que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tudo isso aponta para o fato que ...
Tout cela indique que...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Recapitulando, ...
En définitive...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Používá se pro jasný závěr
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje