esperantsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Este trabalho começou apontando...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
A prévia discussão buscou...
La antaŭa diskuto provis...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Resumindo, ...
Por resumi…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Em suma, ...
En resumo,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Em síntese, ...
Entute...
Používá se k obecnému posouzení práce
De modo geral, ...
Ĝenerale...
Používá se k obecnému posouzení práce
...nos leva à conclusão de que...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Os argumentos apresentados acima provam que ...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Pode-se ver então que...
Ni povas vidi, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tudo isso aponta para o fato que ...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Recapitulando, ...
Entute...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Používá se pro jasný závěr
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje