arabsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Podsumowując, ...
لتلخيص ما سبق...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
W podsumowaniu, ...
إجمالاً، ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
W sumie...
إجمالا...
Používá se k obecnému posouzení práce
Ogólnie...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Používá se k obecnému posouzení práce
...prowadzi do wniosku, że...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Widzimy więc, że...
نستطيع أن نرى أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Ogólnie rzecz biorąc, ...
في نهاية الأمر...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Používá se pro jasný závěr
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje