rumunsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Zusammenfassend...
Însumând totul...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Zusammenfassend...
Rezumând,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Im Großen und Ganzen...
Per ansamblu...
Používá se k obecnému posouzení práce
Insgesamt...
În mare...
Používá se k obecnému posouzení práce
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...ne duce la concluzia că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Putem observa prin urmare că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All dies deutet darauf hin, dass...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Alles in allem...
Pentru a restabili echilibrul...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Používá se pro jasný závěr
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje