polsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Wir haben diese Arbeit mit der Feststellung begonnen, ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Die vorangegangene Diskussion hat den Versuch unternommen, ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Die Hypothesen wurden mit Hilfe der ... umfassenden Daten getestet.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Zusammenfassend...
Podsumowując, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Zusammenfassend...
W podsumowaniu, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Wir denken, dass unsere Studie das akademische Verständnis für die Faktoren von ... steigern kann.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Im Großen und Ganzen...
W sumie...
Používá se k obecnému posouzení práce
Insgesamt...
Ogólnie...
Používá se k obecnému posouzení práce
... führt uns zu der Schlussfolgerung, dass...
...prowadzi do wniosku, że...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Für uns wird daraus ersichtlich, dass...
Widzimy więc, że...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
All dies deutet darauf hin, dass...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Das Verständnis von ... kann dabei helfen, ... offenzulegen...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Alles in allem...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Eine Reihe von Restriktionen in unserer Studie und daraus entstehende zukünftige Forschungsfelder sollen an dieser Stelle erwähnt werden...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Folglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Používá se pro jasný závěr
Sicherlich sind einige der von uns gemachten Aussagen nicht gänzlich einzigartig...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Dennoch denken wir, dass unsere Arbeit in drei Bereichen einen Beitrag geleistet hat...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Unsere Studie soll als Gelegenheit dienen, um den Prozess von ... zu verstehen...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje