vietnamsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Összefoglalva, ...
Tóm lại...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Összefoglalva ...
Tóm lại...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Összességében ...
Về tổng thể...
Používá se k obecnému posouzení práce
Egészében véve ...
Nhìn chung...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Láthatjuk, hogy ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
A .... megértése segíthet felfedni ....
... có thể giúp chứng tỏ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Összevetve...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Používá se pro jasný závěr
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje