japonsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Összefoglalva, ...
結論として、・・・・
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Összefoglalva ...
まとめると、・・・・
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Összességében ...
全体に目を向けると、・・・・
Používá se k obecnému posouzení práce
Egészében véve ...
全般的に見て、・・・・
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Láthatjuk, hogy ...
・・・・ということが見て取れる。
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
A .... megértése segíthet felfedni ....
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Összevetve...
あらゆる点から見て、・・・・
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
したがって、・・・・という事実がある。
Používá se pro jasný závěr
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje