česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Összefoglalva, ...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Összefoglalva ...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Összességében ...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
Egészében véve ...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Láthatjuk, hogy ...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
A .... megértése segíthet felfedni ....
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Összevetve...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje