nizozemsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前述の議論は・・・・するためのものだった。
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
結論として、・・・・
Samengevat ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
まとめると、・・・・
Samenvattend ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
全体に目を向けると、・・・・
Al met al ...
Používá se k obecnému posouzení práce
全般的に見て、・・・・
Over het geheel ...
Používá se k obecnému posouzení práce
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
前述の議論は・・・・を証明している。
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
・・・・ということが見て取れる。
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alles wijst erop dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
あらゆる点から見て、・・・・
Over het geheel genomen ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
したがって、・・・・という事実がある。
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Používá se pro jasný závěr
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje