hindsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
前述の議論は・・・・するためのものだった。
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
結論として、・・・・
संक्षेप में...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
まとめると、・・・・
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
全体に目を向けると、・・・・
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Používá se k obecnému posouzení práce
全般的に見て、・・・・
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Používá se k obecnému posouzení práce
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
前述の議論は・・・・を証明している。
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
・・・・ということが見て取れる。
हम यह देख सकते हैं कि...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
これらの全てが・・・・という事実を示している。
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
あらゆる点から見て、・・・・
... के अनुसार
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
したがって、・・・・という事実がある。
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Používá se pro jasný závěr
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje