hindsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Riassumendo...
संक्षेप में...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Concludendo...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Complessivamente...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Používá se k obecnému posouzení práce
In generale...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ci porta a concludere che...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Siamo dunque portati a credere che...
हम यह देख सकते हैं कि...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tirando le somme...
... के अनुसार
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Používá se pro jasný závěr
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje