esperantsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Ni komencis ĉi paperon kun...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
La antaŭa diskuto provis...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Riassumendo...
Por resumi…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Concludendo...
En resumo,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Complessivamente...
Entute...
Používá se k obecnému posouzení práce
In generale...
Ĝenerale...
Používá se k obecnému posouzení práce
.... ci porta a concludere che...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Siamo dunque portati a credere che...
Ni povas vidi, ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tirando le somme...
Entute...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Používá se pro jasný závěr
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje