vietnamsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
संक्षेप में...
Tóm lại...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Tóm lại...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Về tổng thể...
Používá se k obecnému posouzení práce
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Nhìn chung...
Používá se k obecnému posouzení práce
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
हम यह देख सकते हैं कि...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
... có thể giúp chứng tỏ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
... के अनुसार
Nhìn nhận một cách khách quan...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Používá se pro jasný závěr
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje